O nás

Účtovnú spoločnosť som založila v roku 2004, ale vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva pre malé, stredné firmy a živnostníkov a spracovaním miezd a personalistiky sa zaoberám od roku 1996.

Účtovné služby poskytujem pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v Bratislave a okolí. Odovzdanie dokladov mám dohodnuté s klientami individuálne (1 -2 krát v mesiaci podľa množstva dokladov) buď u zákazníka, alebo v sídle mojej spoločnosti.

Jednoduché účtovníctvo spracovávam v programe ALFA, podvojné v programe OMEGA, mzdy a personalistiku vediem v softvéri OLYMP.

Spoločnosť Business-fin s.r.o. má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti audítorov, účtovníkov a daňových poradcov.