Účtovné služby

Účtovné služby poskytujem pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v Bratislave a okolí.

Jednoduché účtovníctvo

Viac informácií

Podvojné účtovnictvo

Viac informácií

Personalistika

Viac informácií
Odovzdanie dokladov mám dohodnuté s klientmi individuálne (1 -2 krát v mesiaci podľa množstva dokladov) buď u zákazníka, alebo v sídle mojej spoločnosti. Jednoduché účtovníctvo spracovávam v programe ALFA, podvojné v programe OMEGA, mzdy a personalistiku vediem v softvéri OLYMP. Spoločnosť Business-fin s.r.o. má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti audítorov, účtovníkov a daňových poradcov.